Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2018119 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Služby pevnej siete 01.11.2018 - 30.11.2018
neuvedené - neuvedené
23.77 05.12.2018
18.12.2018
11.01.2019
2018122 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu za november 2018
2786/2016 - neuvedené
444.08 17.12.2018
11.01.2019
11.01.2019
2018123 36362786 TRINET Corp., s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 042 01 Kysucké Nové Mesto
Náhradné diely na stoly Sponeta S1-72i
neuvedené - neuvedené
40.00 18.12.2018
18.12.2018
11.01.2019
2018124 36362786 TRINET Corp., s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 042 01 Kysucké Nové Mesto
Stôl na stolný tenis Sponeta S1-72i 1 ks a príslušenstvo
neuvedené - neuvedené
224.70 20.12.2018
20.12.2018
11.01.2019
2018125 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Služby mobilnej siete 22.11.2018 - 21.12.2018
neuvedené - neuvedené
5.69 24.12.2018
07.01.2019
11.01.2019
2018126 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok Prima banky a CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018
neuvedené - neuvedené
45.79 28.12.2018
18.12.2018
11.01.2019
2018127 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Stravné lístky - 110 ks a minimálna zmluvná odmena
neuvedené - neuvedené
500.98 31.12.2018
11.01.2019
11.01.2019