Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.11.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audítorské zmluvy
22013
300.00 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381
Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovce
detail
07.05.2013 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1
0.00 Anna Žabková
Lopušné Pažite č. 117
detail