Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
01.12.2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audity: IUZ, overenie hospodárenia podľa rozpočtu, súladu výročnej správy za rok 2014
20141201
300.00 Ing. Darina Palatická, č.lic. 381
Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovce
detail
14.07.2014 RWE Gas Slovensko
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
12014
0.00 RWE Gas Slovensko, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
detail