Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.07.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Pripojenie k informačnému systému
2015001
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail