Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.11.2016 Dohoda s UPSVaR 16_25_010_100
Aplikácia pomoci občanov v hmotnej núdzi
2016013
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
26.09.2016 Dodatok č_1 k Mandátnej zmluve stavebný dozor - Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite
Zmena sídla mandatára
2016012
0.00 MLOCK s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
detail
02.09.2016 Mandátna zmluva na právne služby JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Poskytovanie právnych služieb
2016011
20.00 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.
Májová 1582, 022 01 Čadca
detail
19.08.2016 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy advokátska kancelária
Personálne zmeny v advokátskej kancelárii Stopka, Bendovský, Strapáč
2016010
0.00 Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
detail
01.06.2016 Zmluva ENVI-PAK ZSV1104201502 pre systém triedeného zberu v obci
Systém triedeného zberu v obci
2016009
0.00 ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
detail
27.05.2016 Zmluva o poskytnutí NFP č. 043ZA050018
Realizácia projektu "Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite"
2016008
233,881.76 Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
detail
18.04.2016 Zmluva s DPO SR č_26662
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
2016006
2,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
18.04.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ZSV1104201502
Záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu na systém triedeného zberu v obci
2016007
0.00 ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
detail
08.04.2016 Zmluva o odbere odpadov Peter Bolek EKORAY
Zber odpadov vymedzených v zmluve
2016005
0.00 Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
detail
18.03.2016 Mandátna zmluva stavebný dozor - Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite
Stavebný dozor pri vybudovaní poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite
2016003
1,869.60 MLOCK s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
detail
18.03.2016 Zmluva o dielo - Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite
Stavebné práce a dodávka materiálov na stavbe "Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite"
2016004
232,012.16 Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
detail
09.02.2016 Zmluva Pomocný anjel zrušenie nádoby
Zrušenie zbernej nádoby na použitý odev a textil
2016001
0.00 Pomocný anjel, n.o.
Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel
detail
09.02.2016 Zmluva Pomocný anjel zber textilu
Spolupráca pri zbere použitého šatstva a textilu na území obce Lopušné Pažite
2016002
0.00 Pomocný anjel, n.o.
Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel
detail