Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.01.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - variant programu BIZNIS Benefit
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu od innogy Slovensko pre obec Lopušné Pažite
2017001
0.00 innogy Slovensko s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
detail
30.01.2017 Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Faktúry
Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Rozpis platieb
2017003
770.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
detail
30.01.2017 Rámcová dohoda č. 2786_2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Rámcová dohoda č. 2786_2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
2017002
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail