Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.07.2020 Zmluva o Multicipálnom úvere Eurofondy (A) č. 99/007/20 v Prima banke Slovensko
Prefinancovanie projektu: Obecný kamerový systém
2020288
58,563.60 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail