Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.07.2021 Dodatok č_1 k Zmluve o Multicipálnom úvere Eurofondy (A) č. 99_007_20 v Prima banke Slovensko - OKS
Predĺženie splatnosti Termínovaného úveru
2021204
58,563.60 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
13.05.2021 Zmluva č. 321 0485 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie a jej použitie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
2021144
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
28.02.2021 Kúpna zmluva na pozemok C-KN č. 1635/2 - Jana Jánošová a Miroslav Jánoš
Kúpa pozemku C-KN č. 1635/2 od obce Lopušné Pažite manželmi Jana Jánošová a Miroslav Jánoš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2021083
537.00 Jana Jánošová, rod. Harceková a Miroslav Jánoš, rod. Jánoš
Lopušné Pažite 39, 023 36 pošta Radoľa
detail
23.01.2021 Zmluva o poskytnutí služieb MOM obcou Snežnica
Poskytnutie služieb mobilného odberového miesta obcou Snežnica dňa 24.01.2021
2021051
0.00 Obec Snežnica
023 32 Snežnica 17
detail