Obec Lopušné Pažite

Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na roky 2020 - 2022

Vážení občania, v prílohe tohto oznamu sa môžete oboznámiť s dokumentom "Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na roky 2020 - 2022".
 
Dokument je zverejnený aj:
- vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA" na priečelí obecného úradu v zmenšenom formáte
- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  na poschodí pri vchode do obecného úradu v plnom formáte

Obecné zastupiteľstvo bude Rozpočet obce Lopušné Pažite na roky 2020 - 2022 schvaľovať na svojom zasadnutí koncom mesiaca december 2019.
                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 14.12.2019
Súbor na stiahnutie:
pdf Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na roky 2020 - 2022 416.5 KB

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019

V prílohe je uverejnené Oznámenie o uložení zásielky Jaroslavovi Martinčekovi na Slovenskej pošte dňa 06.12.2019
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019 456.8 KB

Návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 1. polrok 2020

V prílohe je uverejnený návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 1. polrok 2020, ktorý bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite na svojom zasadnutí koncom mesiaca december 2019.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 1. polrok 2020 547.2 KB

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej

Ohlasovňa pobytu v Lopušných Pažitiach zrušila dňom 29. novembra 2019 trvalý pobyt na č. s. 86 Beáte Droždiakovej. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej 321 KB

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a podmienky hlasovania poštou

Emailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Informácia o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia spolu so vzorom žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 a v prílohe tohto zverejnenia.

                                                                                                Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Informácia o podmienkach hlasovania poštou pre voľby do NR SR 2020 so žiadosťou 673.8 KB

Voľby do NR SR 2020 - vyhlásenie volieb na deň 29. február 2020 a informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dňa 5.11.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Text rozhodnutia a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-vzory1 a v prílohe tohto zverejnenia.
                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Rozhodnutie predsedu NR SR č. 351_2019 Z.z. o vyhlásení volieb do NR SR 142.7 KB
pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do NR SR 2020 460.2 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2018

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018 dosiahla 28,66 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O19 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2019

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2018.pdf 349.6 KB

Usmernenie a žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

V prílohách je uvedené usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu a žiadosť o súčinnosť obce pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu.
pdf Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 435.7 KB
pdf Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovu ošípaných aj na vlastnú spotrebu 54.1 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.