Obec Lopušné Pažite

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 06.07.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 6. júla 2020 (pondelok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 03.07.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 formát pdf_a 309.5 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 scan s podpisom 917.9 KB

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2019 - návrh na schválenie

Vážení občania, v prílohe tohto oznamu sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2019 - návrh".
 
Dokument je sprístupnený aj:
- vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA" na priečelí obecného úradu v zmenšenom formáte
- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  na poschodí pri vchode do obecného úradu v plnom formáte
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli:
 
Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2019 schvaľovať na svojom zasadnutí koncom mesiaca jún 2020.
                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 12.06.2020
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2019 - návrh na schválenie 873.2 KB

Návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2. polrok 2020

V prílohe je uverejnený návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2. polrok 2020, ktorý bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite na svojom zasadnutí koncom mesiaca jún 2020.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 12.06.2020

pdf Návrh Plánu kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2. polrok 2020 227 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020,
ktorým Vláda SR, so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.
pdf Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov 190.8 KB

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. apríla 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. apríla 2020,
ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.
pdf Opatrenie_statna_karantena_04042020 120.3 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020
k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
 
V súlade s uvedeným uznesením uvádzame, že dôchodcovia aj iní občania môžu pre zabezpečenie objednania si potravín, liekov a ďalších životne dôležitých komodít využívať pevnú telefónnu linku obecného úradu 041 422 9234 (+421 41 422 9234) aj mobilnú telefónnu linku starostu obce 0911 697 083 (+421 911 697 083).
pdf Uznesenie vlády SR č. 174 z 27.marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu 202.1 KB

Koronavírus COVID-19 - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti  s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 (šiesta  aktualizácia)
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia. 553.5 KB

Koronavírus COVID-19 - Prevencia podvodov na SENIOROCH

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nárastu trestnej činnosti menšie.

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. marca 2020,
ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie  podmienky činnosti týchto prevádzok.
pdf Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR 226.6 KB

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. marca 2020,
ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární".
pdf ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa 213.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.